Gruppnamn: Karlsson
Gruppbeskrivning
Dankar1 har inte skrivit någonting.
Skapare: Dankar1
Antal lag: 4
Medelpoäng: +116p

Lag som är med i Karlsson
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok Coach
1.
Vårbrukarna
185 15 43 16 42 54 15
Andcar
2.
Sportfånarna
143 27 36 3 37 32 8
Dankar1
3.
Sportfånarna 2
88 11 9 0 26 31 11
Dankar1
4.
Sportfånarna 3
46 0 0 0 0 40 6
Dankar1

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta corren.coachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.