Gruppnamn: Karlsson
Gruppbeskrivning
Dankar1 har inte skrivit någonting.
Skapare: Dankar1
Antal lag: 4
Medelpoäng: +116p

Lag som är med i Karlsson
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok Coach
1.
Sportfånarna
0 0 0 0 0 0 0
Dankar1
1.
Sportfånarna 2
0 0 0 0 0 0 0
Dankar1
1.
Sportfånarna 3
0 0 0 0 0 0 0
Dankar1
1.
Vårbrukarna
0 0 0 0 0 0 0
Andcar

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta corren.coachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.