Gruppnamn: Linköping
Gruppbeskrivning
Alla från Linköping!
Skapare: Sir bson
Antal lag: 1
Medelpoäng: +146p

Lag som är med i Linköping
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok Coach
1.
Arsenal 2010 FC
146 23 37 0 44 38 4
Sir bson

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta corren.coachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.