Gruppnamn: The Golfers
Gruppbeskrivning
Gurra har inte skrivit någonting.
Skapare: Gurra
Antal lag: 4
Medelpoäng: +188p

Lag som är med i The Golfers
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok Coach
1.
Lövet United
250 44 69 15 53 60 9
Lövet
2.
Giggs United
228 36 54 12 51 66 9
zzzz
3.
Guzpool
154 18 33 16 35 47 5
Gurra
4.
Korv med bröd
121 9 43 14 26 23 6
Tony Meola

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta corren.coachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.