Gruppnamn: The Golfers
Gruppbeskrivning
Gurra har inte skrivit någonting.
Skapare: Gurra
Antal lag: 4
Medelpoäng: +188p

Lag som är med i The Golfers
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok Coach
1.
Giggs United
0 0 0 0 0 0 0
zzzz
1.
Guzpool
0 0 0 0 0 0 0
Gurra
1.
Korv med bröd
0 0 0 0 0 0 0
Tony Meola
1.
Lövet United
0 0 0 0 0 0 0
Lövet

Gästbok
Alla inlägg i gästböcker måste följa reglerna för gästböcker. Du är enligt lag ansvarig för det du skriver i gästböcker. Ser du ett inlägg som du tycker inte följer reglerna ombeds du kontakta corren.coachen@everysport.se.
Visa regler för gästböcker

Inlägg
Inga inlägg.