Kontakt
Coachen arrangeras av Corren och administreras av Everysport

Vid frågor kontakta corren.coachen@everysport.se. Under spelets gång skickar Everysport notifikationer och statistik till deltagarna.

Tänk på följande punkter när du skickar oss en fråga: