Coachnamn: Edy Reja
Coachbeskrivning
I AMO LA LAZIO!!!!!!

Edy Reja coachar följande lag:
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok
4.
Lazio
249 41 61 13 60 61 13

Edy Reja är med i följande grupper:
Gruppnamn Medelpoäng Lag Skapare
Målarna
196 6
Ribba