Coachnamn: Morinho
Coachbeskrivning
Morinho

Morinho coachar följande lag:
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok
21.
Spånga
220 29 56 13 56 56 10

Morinho är med i följande grupper:
Gruppnamn Medelpoäng Lag Skapare
Inga grupper.