Coachnamn: Tom
Coachbeskrivning
Raka rör

Tom coachar följande lag:
# Lagnamn Total Maj Jun Jul Aug Sep Ok
29.
Stjärnan sk
215 35 35 9 54 69 13

Tom är med i följande grupper:
Gruppnamn Medelpoäng Lag Skapare
Målarna
196 6
Ribba